UA-78432107-2

املاکrss

آگهی های مربوط به املاک

قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۸-۰۴-۰۲
۱۳۹۸-۰۵-۰۱
20
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۸-۰۳-۲۰
۱۳۹۸-۰۴-۱۹
69
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۸-۰۳-۲۰
۱۳۹۸-۰۴-۱۹
59
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۲-۱۲
۱۳۹۸-۰۴-۱۸
42
1.100.000.000 تومانقیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۸-۰۳-۱۲
۱۳۹۸-۰۴-۱۱
45
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۲-۱۵
۱۳۹۸-۰۴-۱۳
357
توافقی تومانقیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۸-۰۳-۰۸
۱۳۹۸-۰۴-۰۷
31
توافقی تومانقیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۲-۰۶
۱۳۹۸-۰۴-۰۶
307
توافقی تومانقیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۰-۰۱
۱۳۹۸-۰۴-۰۶
101
توافقی تومانقیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۰-۲۵
۱۳۹۸-۰۴-۰۴
101
توافقی تومانقیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۰-۲۵
۱۳۹۸-۰۴-۰۴
380